Diagnosys.hu, Egészségügyi hírek,
Diagnosys.hu, Egészségügyi hírek,
CIKKEK
     
REGISZTRÁCIÓ
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
     
számláló
Indulás: 2003-08-06
     
Kábítószer
Kábítószer : Szenvedélybetegek szolgálata

Szenvedélybetegek szolgálata

"Amit eddig hétpecsétes titokként magamba zártam, és arra gondoltam, hogy nem mondhatom el senkinek, itt meghallgatták." 


 

Szenvedélybetegek Fogadója - Budapest
 
 
Fogadó 
Szenvedélybetegek 
Pszichoszociális Szolgálata
Ha már mindent megpróbált...
Ha úgy érzi, abba kellene végre hagyni...  
Ha már túl sokat, vagy túl keveset tud...
 
Minden a családban kezdődik
Szeretettel fogadjuk a "Fogadóban". www.kimondhato.hu

  1129 Budapest, Kékgolyó u. 19.                      1016 Budapest, Csap u. 2.
 Telefon/fax.: 1/201-10-45                                 Telefon/fax.: 1/355-03-37   

    
  "Az vagy, aminek magadat tartod.
 Ha gondolkodásod megváltozik te is megváltozol." Mello
                              
Szenvedélybetegek önsegítõ csoportja
"Amit eddig hétpecsétes titokként magamba zártam, és arra gondoltam, hogy nem mondhatom el senkinek, itt meghallgatták." 

Konzultáció szenvedélybetegeknek és hozzátartozóknak
Motiváció, szermentes életmód ösztönzése, támogatása. Visszaesés megelõzése, társfüggõség helyett autonómia. 

Pár- családterápia, konzultáció
A család mint háttér. Együtt, de hogyan? A szerrel vagy nélküle? Hogy segíthetsz, hogyan segíthetek? Ki vagyok a családban? 

Hozzátartozói csoport
Vele vagy nélküle? Hogyan másként? Erõforrások, önállóság, felelõsség magadért. Te hogyan bírtad ki? Mi segített? 

"Hang-játék" önismereti csoport
Figyeld, halld meg a szépet! A zene gazdagít, felszabadít, feszültséget old. Találd meg ebben is Magad. 

Készségfejlesztõ, kézmûves foglalkozás
A kreativitás felfedezése, fejlesztése. Az alkotás szabadságának, örömének kibontakozása 

Munkahely keresés támogatása
Internet hozzáférés biztosítása 

Információ telefonon és személyesen
Segítõhelyekrõl, szociális, jogi lehetõségekrõl, stb. 

Iskolai drogprevenció
Döntésed-mértéked-szabadságod... 

 
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Budapesti Központja 2000. május 1-vel létrehozta Pszichoszociális Szolgálatát a XII. kerület Márvány utcában, elsõsorban szenvedélybetegek és hozzátartozóik számára. 2005 tavaszán megnyitottuk Pszichoszociális Szolgálatunkat, az I. kerületi Csap utcában. Szolgálataink alacsonyküszöbû pszichoszociális segítõintézményként definiálhatóak.

Alapfeladataink, célkitûzéseink, szemléletünk, célcsoportjaink lényegében megegyeznek a kormány kábítószer-ellenes stratégiájának koncepciójával. A kábítószer-probléma visszaszorítására megalkotott nemzeti stratégiához illeszkedõen a szenvedélybetegek ellátásában alapvetõen a "kockázati tényezõk szerepének csökkentése és a drogfogyasztás elõfordulását mérsékelõ védõ tényezõk felerõsítése" a célunk.

Család, gyógyulás, motiváció -- prevenció
A fenti cél elérése érdekében prevenciónak is tekintjük a szenvedélybetegségek különbözõ formáinak gyógyítását ill. a változás motivációját. Elsõdleges célcsoportunk a család. Annak minden tagja egyénileg és közösen is. A droghasználat kialakulásában meghatározó kockázati tényezõ a szülõk, nagyszülõk szenvedélybetegsége: alkoholizálása, gyógyszerfüggõsége, viselkedéses szenvedélybetegségei, droghasználata. A szülök pozitív változása, a beteg szenvedélyek gyógyulása visszaállíthatja vagy megteremtheti a fiatalok számára nélkülözhetetlen egészséges családi modellt. Külön prevenciós feladat a szenvedélybeteg szülõk gyermekeinek segítése.

A szenvedélybeteg szülõk gyermekei számára szervezett program célja:
 • a helyzetükbõl adódó feszültségek, bûntudat oldása,
 • ambivalens érzelmeik feldolgozása,
 • gyermekszerepük megélésének támogatása,
 • reális kép kialakítása önmagukról és a szenvedélybetegségekrõl.
Hozzátartozók, közvetlenül érintettek segítése
Általános tapasztalat, hogy a segítõhelyekhez a hozzátartozók fordulnak elsõként. Különösen igaz ez a droghasználók hozzátartozóit, iskolatársait, pedagógusait illetõen. Komolyan szenvednek a drogfüggõ magatartásától, erõsen motiváltak a változásra, mégis kevés a kifejezetten számukra rendelkezésre álló segítõ program. Szenvedéseik, félelmeik enyhítése társfüggõ magatartásuk feloldása nélkül alig van esély a korai, eredményes beavatkozásra.
Segíteni akarásuk nem pótolhatja a szenvedélybeteg hiányzó vagy gyenge motivációját, de saját késztetésük, erõforrásaik felhasználása pozitív változást eredményezhet a szenvedélybeteg családi struktúrában.

"Drogos család"
Az elsõdleges drogprevención túl a már drogproblémával közvetlenül érintett családok, a "drogos családok" segítését, támogatását, terápiáját alapfeladatunknak tartjuk. Csak a teljes család segítésével, támogatásával, rendszerszemléletû megközelítéssel érhetjük el a hosszú távon is életképes pozitív életstílus változást, fejlõdést. A droghasználat a családban tüneti tényezõ, az egész család díszfunkciójára utal. Az egészséges családi kapcsolatok kialakítása, a hibás kommunikációs megoldások korrekciója, az érzelmek megnyilvánulásának védett lehetõséget biztosító családi légkör megteremtésének támogatása a droghasználat ellenszere lehet a tünetet kiváltó okok megszûnését segítheti.

Céljainkat a következõ eszközökkel, elérési formákkal kívánjuk megvalósítani.

Célcsoport
 • Szenvedélybetegek, elsõsorban alkohol, gyógyszer és drogfüggõk
 • Szenvedélybetegek hozzátartozói, munkatársak, pedagógusok
 • A szenvedélybetegség problémáiban érintett intézmények és munkatársaik
Alapfeladatok:
 • Szenvedélybeteg életmód változtatásának ösztönzése
 • Visszaesés megelõzése
 • Hozzátartozók segítése
 • Krízisintervenció
 • Egészségügyi alapellátás, szakellátás igénybevételének szervezése
 • Életvezetési tanácsadás, felvilágosítás
 • Szociális segítés, tanácsadás, ügyintézés
 • Prevenció
 • Információszolgáltatás
 • Szabadidõs, kulturális programok szervezése
 • Önsegítõ csoportok szervezése
Az alapfeladatok megvalósításának formái: Önszervezõdõ és terápiás csoportok
Önsegítõ csoportok:
 • szenvedélybetegek önsegítõ csoportjai
 • önsegítõ csoport a szenvedélybetegek hozzátartozói számára

  Terápiás, segítõ csoportok:
 • "Hang-játék" csoport (önismeret és zene)
 • Készségfejlesztõ, kézmûves foglalkozások

  Konzultáció, terápia:
 • Egyéni, párterápia, családterápia
 • Lelki beszélgetések (pasztorális munka)
Az alapfeladatokon túl vállalt tevékenységek
Kapcsolattartás, együttmûködés kiépítése a kerületi és a kerületen túl mûködõ az ellátásban résztvevõ egyéb egészségügyi és szociális intézményekkel, az önkormányzat szakigazgatási szerveivel, civil és egyházi szervezetekkel, háziorvosokkal)
 • Helyi közösségek, iskola, család kapcsolatfelvételének támogatása, ösztönzése.
 • Kapcsolatfelvétel, közvetítés a kliensek és a szervezetek számára.
 • Primer prevenciós feladatok, információközvetítés.
 • Konzultáció, információközvetítés, esetmegbeszélés, a konkrét drogproblémák kezelésének közös megoldáskeresése, a helyi erõforrások figyelembevételével.
Egyéb programok
Az MMSz a hajléktalanság kezelésében, az ott elõforduló szenvedélybetegségekkel kapcsolatos tapasztalataira is támaszkodunk, ill. segítõ hátteret biztosítunk. Különös tekintettel a Családok átmeneti otthonaiban lakó hajléktalan családokra és halmozottan hátrányos gyermekeikre.
A Szeretetszolgálat kifejezetten primer prevenciós programjában a "Játszva megelõzni" programban is részt veszünk: az ott megjelenõ családok számára is segítõ, konzultációs, prevenciós lehetõséget biztosítva, szervezve.
A Sziget Droginformációs Alapítvánnyal közösen szervezünk képzéseket, tréningeket pedagógusok: "Eszközeim, lehetõségeim, határaim a drogprevencióban", valamint a hajléktalan-ellátásban dolgozók számára.

Kapcsolódó, késõbb megvalósítandó programok:
 • jogsegélyszolgálat
 • munkaterápia, védett munkahely kialakítása (új intézményi helyszínnel)
 • rehabilitáció
Pszichoszociális szolgálatunk kialakításánál az alacsonyküszöbû intézményekre jellemzõ kritériumokat vettük figyelembe, azaz a könnyen, önkéntesen, ingyen, akár anonim módon való hozzáférhetõséget, a kliens állapotából, helyzetébõl kiinduló tevékenységet. Nem egészségügyi intézményként mûködünk, de kapcsolatban állunk többel is. Rugalmasan a helyi sajátosságokhoz és igényekhez alkalmazkodni képesen, alacsony költséggel dolgozunk a professzionalitás és az önkéntes munka sajátosságainak ötvözésével.
 

Intézményvezető: Frankó András
E-mail: fogado (kukac) maltai.hu

 

     

Diagnosys.hu Független Egészségügyi Fórum

Promote Your Page Too

     
Menü